PROGRAM 2019 – Åpen for nye stemmer?

ONSDAG 5. JUNI – fra kl 19:00

Kvelden før

Sosial møteplass utenfor Arendal kultur- og rådhus. Alle er velkommen.

TORSDAG 6. JUNI  kl 10:00-17:00

09:00-10:00

Registrering. Velkommen til Arendal kultur- og rådhus.

10:00-11:30

Demokratiet under press

Manger kommuner rapporterer om økende politikerforakt og netthets, og innbyggere engasjerer seg lettere om polariserte enkeltsaker enn helhetlig politikk. Hva kan kommunene gjøre for å bygge tillit til demokrati og politikk? Hvorfor er det så viktig akkurat nå? Og hvorfor trenger vi nye og innovative tilnærminger til dette?

 

– Kan demokratiet overleve? Og hvorfor krever det i så fall innovasjon i kommunene og lokalpolitikken?
Øystein Djupedal er en av grunnleggerne bak Norges største politiske møteplass, Arendalsuka og har et brennende engasjement for å løfte frem en levende demokratisk debatt.

 

– Hele Norge snakker – et anti-polariseringsprosjekt.
Hva skjer når samtalen løftes ut av sosiale medier og det personlige møtet tas tilbake? 

Hallstein Vemøy er tidligere distriktsredaktør i NRK. Sten Inge Jørgensen er journalist i Morgenbladet og europaekspert.

 

– Samfunnsdugnad for bærekraftig utvikling i Hovinbyen.
Oslo Pådriv er nettverk og initiativ for inkluderende, grønn og lønnsom byutvikling, som skal bryte med vante mønstre.

Thomas Berman, SoCentral er en av to daglige ledere for nettverket.

Foredragsholdere

12:30-13:45

Innovasjon og samskaping i kommunene

Kommunene er med sine tjenester rigget til å være innbyggernes beste venn. Men hvordan jobber vi for at folk skal ha lyst, energi og engasjement til å være med å utvikle lokalsamfunnet sammen med kommunen? Og hvordan forvalter vi de store utviklings- og innovasjonsressursene som ligger i folk, organisasjoner og næringsliv? Vi ser på eksempler fra kommuner som har skapt nye løsninger gjennom samskaping. Og vi får et innblikk i hvordan Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil legge til rette for enda mer innovasjon i kommunene.

 

– Utvikling basert på innbyggernes drømmer. Er det mulig?
Træna kommune fikk KMDs innovasjonspris i 2019 for samspillet med innbyggerne og en unik innovasjonskultur.

Moa Bjørnson, Træna kommune.

 

– Offentlig innovasjon – Hvorfor er det så vanskelig?
Trondheim kommune har startet med å myke opp organisasjonen gjennom sitt lederutviklingsprogram der innovasjon har hatt en sentral plass.

Tone Merethe Aasen, Trondheim kommune.

Foredragsholdere

Presentasjon av dypdykkene på hovedscenen

– Innovasjonsmelding: Kan vi innovere lokaldemokratiet? KMD

– Ny kommuneplan sammen med innbyggerne, Arendal kommune

– Deltakende budsjettering, Tøyen (Dypdykk sammen med Bologna, Italia)

– En usving til bedre bolig, Larvik kommune

– Fast-track integrering, Fjell kommune

– SMART Festivalen, Re kommune

– Jobbskolen, Vest-Agder fylkeskommune, NAV Kristiansand

– Sammen for et bedre barnevern, Lillehammer kommune og SOS-barnebyer

– Utenfor-regnskapet, KS

14:15-16:15

Dypdykk 1

Dypdykk 2

16:15 –

Vi oppsummerer dagen utenfor i teltet

Bryggefest (serveringen starter 19:30)

Nyt et bedre måltid i godt selskap, på en av byens beste sjønære restauranter.

FREDAG 7. juni  kl 09:00-13:15

09:00-10:00

Samskaping og innovasjon med forskningen

Hvilken rolle bør akademia og forskning ta i kommunenes arbeid med innovasjon og samskaping? Hvilket potensial har vi for at samskaping med akademia og forskning kan gi nye løsninger og produkter? Og hvordan nyttiggjør vi oss ny kunnskap basert på forskning?

 

– Samskaping: muligheter og fallgruver. Hva sier forskningen? Hva slags ledelse underbygger samskaping og hvordan kan medarbeidere i kommunen skape gode vilkår for samskaping? 

Anne Tortzen er grunnlegger av Center for Borgerdialog og er aktuell med boken Samskabelse av velfærd.

 

– Bedre helse- og omsorgstjenester i samarbeid med akademia?
Teknologisk utvikling åpner muligheter for nye løsninger. Universitetet i Agder har etablert i4Helse i samarbeid med blant annet Grimstad kommune fordi pålitelige, sikre og brukervennlige tjenester krever at akademia, næringsliv og fagmiljøer samarbeider om løsningene. 

Stephen Seiler er visedirektør ved Universitetet i Agder.

 

– Kommunal og moderniseringsdepartementet deler ut innovasjonsprisen.
Fjell, Trondheim og Ulstein kommune er nominerte. 

Statssekretær Aase Marthe J. Horrigmo leder prisutdelingen.

10:30-11:30

Frivillig innsats styrker og utvikler kommunale tjenester og sosial bærekraft

Samarbeid med frivillighet er helt nødvendig for å løse de utfordringene kommunene står ovenfor. Frivillig engasjement knytter mennesker sammen og styrker sosial bærekraft. Hvordan kan kommunene bli enda bedre til å åpne opp for frivillige organisasjoners innovasjonskompetanse og innsats?

 

– Ungdomskriminelle herjet på Romsås. Så fikk skolen en lys idé.
Løsningen omfattet samarbeid med frivillige og et sterkt engasjement blant foreldrene ved skolen. Dette resulterte i at FAU ved Bjøråsen skole vant årets FAU-pris i Oslo i 2018.

Jarle Sandven er rektor på Bjøråsen ungdomsskole.

 

– Samarbeid mellom kommunene og frivillig sektor. Er vi i mål?
Livsglede for eldre arbeider for at alle eldre skal ha en god og meningsfull hverdag. De legger stor vekt på samspill med barnehager, skoler, studenter og lokale ildsjeler og legger gjennom dette et grunnlag for dagens og fremtidens eldreomsorg. Organisasjonen har langt erfaring med samarbeid med kommunene? Hva er status for dette samarbeidet i dag? 

Marianne Bremnes er ordfører i Harstad kommune og påtroppende generalsekretær i Livsglede for eldre.

 

– Velferd handler også om å kunne bidra.
Det er mye god helse i å være behøvd. Kommunen har ikke bare ansvar for å tilby tjenester. I bydel Nordre Aker jobber de for et varmere nabolag. De ønsker å legge til rette for et samfunn der alle trenger alle, og alle har noe å bidra med.

Øyvind Henriksen er bydelsdirektør i Nordre Aker, Oslo kommune.

Foredragsholdere

12:00-13:10

Mangfold gir økt innovasjonskraft, men forutsetter at lederen kan lede mangfoldet

(Åpent for næringsliv og privatpersoner, ingen påmelding)

Noen ting er like uansett om man jobber i kommunen eller i næringslivet. Potensialet i mangfold kan gi økt innovasjonskraft og bedre oppgaveløsning, men hvordan forvalter vi mangfoldet som den ressursen det er?

 

– Utløs innovasjonspotensialet som ligger i organisasjonens mangfold.

Loveleen Brenna har lang erfaring med å jobbe med mangfold og er aktuell med boka Mangfoldsledelse.

 

– Hvordan styrker vi kreativ utvikling av kommunen eller bedriften i samarbeid med innbyggere eller kunder?
Gjennom aktiv, sosial og kreativ samproduksjon snudde Lego negative trender til vekst. Et globalt fellesskap av voksne og tenåringer lager fantastiske ting med produktene hver eneste dag.

Peter Espersen har vært direktør for CoCreation i Lego. Lego utnytter samskaping i fullt monn i sin forretningsmodell.