Victor Norman, professor emeritus

 

Victor Norman er kjent for de fleste som en samfunnsøkonom med et godt blikk på offentlig forvaltning. Han har vært professor og rektor ved Norges handelshøyskole og arbeids- og administrasjonsminister i Bondevik II-regjeringen.

På årets konferanse vil han gi oss innsikt i verdien av forebyggende arbeid. Hva koster egentlig en dårlig barndom? Er det riktig at man får 10 kroner tilbake for 1 krone investert i omsorgen rundt et barn?

 

Fremtidens kommuner 2018

Victor Norman