Trygve Lie, Manager i inFuture

 

Trygve Lie er siviløkonom og har en bakgrunn som ledelseskonsulent i Accenture. I inFuture jobber han hovedsakelig med foresight, strategisk analyse og konseptutvikling. Trygve er spesielt opptatt av å forstå makro- og mikrotrender og hvordan nye innovative løsninger kan bidra til å utløse nye forretningsmuligheter i næringslivet.

Trygve Lie

Foredragsholdere 2017