Sverre M. Jensen, virksomhetsarkitekt, Seksjon for velferdsteknologi – Fagsystemavdelingen, Helseetaten, Oslo kommune

 

Sverre Martin Jensen er konsulent fra Bouvet, og siden høsten 2015 har han vært engasjert som virksomhetsarkitekt for Helseetaten i Oslo kommune, i seksjon for velferdsteknologi. Sverre har i snart to tiår jobbet med digitalisering av offentlige tjenester, bl.a. gjennom store utviklingsprosjekter i Aetat og NAV. Han har også vært rådgiver og virksomhetsarkitekt for digitaliseringsprogrammer i Lånekassen, Statens innkrevingssentral og Husbanken. Han hadde en sentral rolle i konseptfasen for Husbankens nye søknadstjeneste for Startlån, som fikk prisen for årets digitale tjeneste i 2016. Les om prisen på difi.no

Jensen

Foredragsholdere 2017