Ragnhild Setsaas, rådgiver, Trondheim kommune

 

Ragnhild Setsaas fra Trondheim kommune leder programstyret for det nye forsknings- og innovasjonsprogrammet for kommunesektoren – FORKOMMUNE.

Ragnhild er rådgiver i Rådmannens stab i Trondheim kommune. Hun er utdannet samfunnsviter med sosiologi hovedfag, og har tidligere bl.a. vært statssekretær Kunnskapsdepartementet, daglig leder av Vitensenteret i Midt-Norge, og forsker og informasjonskonsulent ved Norsk Voksenpedagogisk Institutt. Hun har tidligere også vært vara-representant til Stortinget, varaordfører og Bystyrerepresentant i Trondheim

 

Ragnhild Setsaas

Foredragsholdere 2017