Morten Dalsmo, konserndirektør i SINTEF Digital

 

Morten Dalsmo er konserndirektør i SINTEF Digital, et institutt i SINTEF, Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon. SINTEF Digital tilbyr høy kompetanse og teknologi innen digitalisering og jobber inn mot nesten alle samfunnssektorer og industrier. Instituttet har rundt 280 ansatte og en årlig omsetning på 355 mill kr.

Morten er doktor ingeniør innenfor teknisk kybernetikk fra NTNU. Han har i nærmere 20 år jobbet med FoU, leveranser og salg av avanserte automasjons- og IT-løsninger. Han har tidligere jobbet som direktør i IBM, med globalt ansvar for utvikling av løsningsporteføljen mot olje og gass. Før dette jobbet Morten 16 år i ABB, hvor han blant annet ledet ABBs enhet for Integrerte Operasjoner.

Morten har sittet i styret til Norsk Forening for Automatisering (NFA), instituttrådet for Institutt for teknisk kybernetikk, styret i IO-senteret ved NTNU og vært medlem av programkomiteen for SPE Intelligent Energy Conference.

Morten Dalsmo

Foredragsholdere 2017