Lise Skov Pedersen, spesialkonsulent Center for Børn, Unge og Familier, Socialstyrelsen i Danmark

 

Tidlig forebyggende innsats for utsatte barn og unge gir mening både menneskelig, faglig og økonomisk. Derfor har mange danske kommuner satt i gang et stort omleggingsarbeid i forhold til dette. Omleggingen er inspirert og understøttet av forskning på området, erfaringer fra Sverige og ikke minst viten og erfaringer fra et dansk utviklingsprosjekt. Socialstyrelsen i partnerskab med tre kommuner har utviklet et konsept for den kommunale omlegging av innsatsen. Opplegget setter fokus på sentrale elementer i konseptet og ”det forebyggende mindset”, som danske kommuner er opptatt av.

Lise Skov Pedersen har de to siste årene gitt råd til danske kommuner om omleggingen.

Fremtidens kommuner 2018

Lise Skov Pedersen