Levanger kommune, SAMMEN

 

SAMMEN skal bidra til at ungdom som har flyktet alene til Norge får mulighet til å bli kjent med norsk ungdom. Slik kommer de raskest og på den mest naturlige måten inn i lokalmiljøet på sitt nye hjemsted. De får en reell mulighet til å bli en del av sosiale nettverk og få venner.

SOS-barnebyer og norske kommuner tilrettelegger prosjektet, men det er engasjert ungdom som er avgjørende for at prosjektet gir resultater. Levanger kommune vil fortelle hva SAMMEN har gitt dem.

 

Fremtidens kommuner 2018

Levanger kommune - SAMMEN