Lasse Jalling, KS innovasjon

 

 

Fremtidens kommuner 2018

Lasse Jalling