Kristine B. Fredriksen, gründer og styremedlem i Hogst AS

 

Hogst AS er en bedrift som leverer manuelle skogryddingstjenester. Flertallet av de ansatte er tidligere gjengangskriminelle. Bedriften leverer arbeid til markedspris og lønner ansatte med markedslønn. Vårt mål er å skape givende og økonomisk bærekraftige, faste arbeidsplasser til tidligere straffedømte. Hogst eies av Norges Røde Kors og Trønderenergi. Les mer om Hogst på Hogstas.no

Kristine B. Fredriksen er gründer og nå styremedlem i Hogst AS. Hun har en mastergrad fra NTNUs Entreprenørskole.

 

Kristine B. Fredriksen

Foredragsholdere 2017