DYPDYKK 7

Hvordan finne veier til nytt samarbeid med sosiale entreprenører?

v/ KS og Ferd sosiale entreprenører

Denne sesjonen plukker opp tråden fra Paul Chaffeys innlegg om ”Veier til nye samarbeid” og gir deltagerne en anledning til å bli inspirerte og konkrete om hvordan kommuner og sosiale entreprenører kan samarbeide. Vi jobber praktisk og i grupper med hvordan komme i gang med samarbeid, hvilke ulike samarbeidsformer som kan være relevante samt hvilken verdi og effekt slike samarbeid kan ha. Du vil bli kjent med og forstå hva som er motivasjon og hensyn man tar som kommune og som sosial entreprenør, og bli mer oppmerksom på små og store grep man kan ta for å utnytte hverandres styrker. Dette er sjansen til å lande ”Veier til samarbeid” i ny praksis og utveksle ideer, erfaringer med andre kommuner og sosiale entreprenører.

Dypdykket gjennomføres med et prosessmateriale utviklet av KS og Ferd Sosiale Entreprenører. Materialet lanseres på Fremtidens Kommuner 2017, og gjøres tilgjengelig på KS sine nettsider for alle kommuner som ønsker å benytte det. Hensikten med materialet er å gjøre det enkelere å omsette inspirasjonshefte ”Veier til samarbeid” til handling.

Sesjonen holdes av KS og Ferd Sosiale Entreprenører i samarbeid og ledes av prosessleder Marte Sootholtet (tjenestedesigner og KaosPilot fra In Good Company), Anne Romsaas (seniorrådgiver i KS) og Henriette Skretteberg (prosjektansvarlig hos Ferd Sosiale Entreprenører).

Sootholtet, Romsaas, Skretteberg

PROGRAM 2017