DYPDYKK 4

Når den fysiske og sosiale byen kobles- kan det bli økonomi av det? En bylab om bærekraft- Vi fyller tomrom og bygger broer over mellomrom!

Du møter Lisbeth Iversen, leder av Med Hjerte For Arendal-nettverket, Arild Olsbu styreleder i Kirkens Bymisjon Aust- Agder og Telemark, Merete Haslund virksomhetsleder i Kirkens Bymisjon Aust-Agder og Telemark mfl., Rolf Josephsen, prosjektleder i Fortet SMS, Asgeir Aasen, frivillig medarbeider i Fortet SMS, Cato Litangen, styreleder i Arendal kulturforum og styreleder i Foreningen Banken, som er ansvarlig for utleie i Coworkinghuset Bankgården (Strandgaten 1), Torstein Thorsen Ekern, leder for Klimapartnere i Agder-nettverket og leder for co-working huset i Torvet 7, Roger Ehnebom som er prosjektleder for Våre Strender, May Britt Lunde fra gjenbruksbutikken Bazar AVO,  Arendal Voksenopplæring mfl. og Karete Johansen som er prosjektleder i Aktiv På Dagtid i Aust- Agder Idrettskrets

I Dypdykket vil du få en introduksjon til modell og metode for samskaping og samarbeid i Med Hjerte For Arendal- nettverket, og en kort orientering om Pilotprosjektet Levende Lokaler Arendal/DOGA, ved Lisbeth Iversen.

Vi vil deretter ta dere med på en liten filmreise som viser hvordan vi arbeider, hvordan en lokal bonde med land, kobles med mennesker som har flyktet fra sitt land, gjennom Dyrkingsprosjektet, og hvordan de produserer råvarer til Gateentreprenørene- et sosialt Entreprenørskapsprosjekt med produksjonskjøkken og butikk i Kirkens Bymisjon sine lokaler i Torvet 2. De selger også til markedet av sine gode produkter som er lokale og kortreiste.
Det vil bli smaksprøver til de som kommer på besøk til Dypdykket vårt.

I Fortet SMS har vi utviklet en Transport-app for flyktninger og asylsøkere som ønsker å bli med på trening og aktiviteter, men ikke har gode transportmuligheter. Tradisjon og innovasjon er koblet gjennom sjåfører fra frivilligheten ved Lions og Rotary, og ny teknologi.

Du vil få glimt fra Gjenbruksbutikken Bazar AVO hvor elever og ansatte ved Arendal Voksenopplæring har skapt sin egen arbeidstreningsarena, og fylt et lokale som har stått tomt, i Torvet 3.

Du vil i tillegg bli litt kjent med to spennende Co-working hus, Bankgården og Torvet 7, og prosjektet Våre Strender, et innovativt Strandryddingsprosjekt.

Du vil også få se glimt fra Aktiv På Dagtid-prosjektet som inviterer mennesker som står utenfor arbeidslivet inn til trening, aktivitet og sosiale nettverk, og er brobygger for mange av disse på veien tilbake til skole eller utdanning.

Du vil sist men ikke minst få høre noen korte, men viktige fortellinger fra deltagere i prosjektene og Co-working-spacene, og du vil gå ut av Dypdykket, full av energi og virketrang!

Vårt mål er at du skal bli inspirert til å se mulighetene i de lokale ressursene og aktørene i din kommune. Alt kan skje, bare folk får muligheter til å kobles med andre engasjerte medspillere og ildsjeler.

Dypdykket ledes av Lisbeth Iversen som er leder av Med Hjerte For Arendal-nettverket og prosjektleder for Levende lokaler Arendal.

Lisbeth Iversen
Dypdykk 4

PROGRAM 2017