DYPDYKK 3

Innovative anskaffelser. Når behov møter marked kan spennende ting skje

v/Frank Baklid, Drammen kommune, Kari Bjørkheim, Lindås kommune og Riche Vestby, prosjektleder Nasjonalt program for leverandørutvikling

– Hvordan kan kommunene bruke innkjøpsmakta for å få gode og framtidsretta tjenester, og hvilke synergier skaper vi om flere kommuner samarbeider om innovative anskaffelser? God kunnskap om hvilke behov som skal løses og bred dialog med markedet om behovene, er viktige suksessfaktorer i en innovativ anskaffelse.

I dypdykket møter du Frank Baklid fra Drammen kommune som er en pådriver for å bruke innovative anskaffelser for å få fram gode digitale løsninger for oppvekstsektoren. Du møter også Kari Bjørkheim fra Lindås kommune som nylig har gjennomført en innovativ anskaffelse av velferdsteknologi på vegne av 4 kommuner i Hordaland.

Hvilke erfaringer har de gjort seg underveis i prosessen og hva er verdien i at flere kommuner samarbeider om slike anskaffelser?

Vi presenterer også helt ferske tall fra en ny gevinstanalyse om tre større anskaffelser av velferdsteknologi.

Dypdykket ledes av Riche Vestby som er prosjektleder i Nasjonalt program for leverandørutvikling.

Baklid, Børkheim, Vestby

PROGRAM 2017