DYPDYKK 2

Fra passiv mottaker til aktiv deltaker. Om mestring og psykisk helse

v/Birgit Valla, Stange kommune, Liv Skjæveland, Arendal kommune og Nils Erik Ness, Ergoterapeutene

Hvordan bidrar vi til at de som trenger hjelp allerede fra første møte selv engasjerer seg i og tar ansvar for at hjelpen de mottar er riktig for nettopp dem? I Stange kommune tilbys psykiske helsetjenester uten formelt vedtak og i Arendal kommune har metoden fra hverdagsrehabilitering vært prøvd ut med suksess innen psykisk helse og rus.

Du møter Birgit Valla som vil dele sine erfaringer om hva som skjer når folk henvender seg og om den første viktige samtalen. ALLE, også de med alvorlig problematikk kan ansvarliggjøres. Liv Skjæveland deler erfaringer fra Arendal, en litt større kommune, som har startet Hverdagsrehabiliteringstanken/ mestringsprosjektet og funnet frem til nesten samme metodikk etter modell fra Stange kommune.

Nils Erik Ness skal si noe om hverdagsaktivitetenes betydning. Hva er viktige aktiviteter for deg? Hvordan vil du delta? Ness vil også fortelle om bruken av COPM som kartleggingsmetode for å finne de aktivitetene som er viktige for den det gjelder.

Valla, Skjæveland, Næss

PROGRAM 2017