DYPDYKK 1

Gleder vi oss til å bli gamle? Hvordan skape et aldersvennlig samfunn

v/Anne Berit Rafoss, Oslo kommune, Kirsti Buset, Trondheim kommune og Statens seniorråd

– Det kommer til å bli flere eldre innbyggere i norske kommuner framover. I stedet for å tenke tradisjonelt om hvordan eldre bør bo og hvilke tjenester de trenger, gis det her interessante idéer til hvordan kommuner kan skape aldersvennlige samfunn.

Idèen om aldersvennlige samfunn er en «verdensomspennende bevegelse» med WHO som målbærer. Temaet i dypdykket er: – Hva er et aldersvennlig samfunn? – Hvordan kan kommunene planlegge og tilrettelegge for den økende andelen eldre? – Hvordan bli del av et større nettverk for å få idèer og verktøy til å lykkes?

Du møter Anne Berit Rafoss fra Oslo kommune som har internasjonal erfaring fra feltet og som nå er pådriver i arbeidet med et aldersvennlig samfunn i Oslo. Fra Trondheim kommune kommer Kirsti Buset som forteller om hvordan de nå jobber aktivt med å skape et aldersvennlig samfunn der.  Du møter også Statens seniorråd.

Rafoss, Buset

PROGRAM 2017