Asker kommune, VELFERDSLAB

 

Skal man oppnå varige resultater, må alle velferdspilarene; arbeid, helse, utdanning og bolig, arbeides med samtidig. Asker Velferdslab viser et praktisk eksempel på investeringstenkningen som snur ressursinnsatsen fra reparasjon til forebygging. Å investere er å ta seg råd til forebygging og tidlig innsats.

I 2017 vant Asker kommune Innovasjonsprisen fra KMD. De har også vunnet en europeisk pris og er semifinalist i en internasjonal innovasjonskonkurranse.

 

Fremtidens kommuner 2018

Asker Velferdslab