Sten Ludvigsen

Elevenes læring i fremtidens skole.

Foredragsholder

Sten Ludvigsen, professor, leder et statlig utvalg som utreder fremtidens skole

Dato

12. juni

Kategori

Arendalskonferansen 2015