Peter Frans Pietras

Ny velferd nye løsninger – kommune 3.0.

Foredragsholder

Peter Frans Pietras, direktør for barn og unge m.m i Odense kommune

Dato

11. juni

Kategori

Arendalskonferansen 2015