Anne Stine Hole, sosial entreprenør, Generasjonsmøtet M AS

 

  Generasjonsmøtet M jobber med sosialt entreprenørskap gjennom å tilby besøkstjenester til sykehjem, hvor ungdommer mellom 14 og 20 år jobber som besøksvenner. Unge og gamle skaper unike og verdifulle generasjonsmøter gjennom ulike aktiviteter og gode samtaler. Slik skaper vi rom for erfaringsutvekslinger, historiefortelling og læring på tvers av generasjonene-

Anne Stine Hole

Foredragsholdere 2017