Om oss

Visjon

– Vil du være med å utfordre etablert praksis og utforske fremtidens løsninger? Da er Arendalskonferansen stedet for å skaffe nye nettverk, kunnskap og inspirasjon.

Fra 2001 og frem til i dag har vi utviklet en innovativ møteplass som setter spørsmål ved om dagens praksis i kommunene er svaret på morgendagens utfordringer. Det er mye som tyder på at vi er sterkt forankret i historie og tradisjon som ser bakover og ikke fremover. Vår ledelsespraksis må utfordres.

Historikk

Den første konferansen startet i 2001. Man kan kanskje si at oppstarten var den store begeistringen etter Arendal kommunes gedigne snuoperasjon kalt NYE ARENDAL. Politikerne hadde satt ny standard, både organisatorisk og gjennom evne til å gripe fatt i kommunens økonomiske utfordringer. Dessuten ble det satt klare ambisjoner om at man skulle fokusere på fremtidsrettet ledelse med fokus på delegasjon og myndiggjøring av medarbeidere.

Mange kommuner var opptatt av de samme spørsmål. Derfor ble de første konferansene en gedigen suksess, med stor oppslutning fra hele kommune-Norge. Det ble etablert mange gode nettverk og man kom i kontakt med viktig erfaring og kompetanse andre steder, både nasjonalt og internasjonalt. Dette motiverte konferansen til å sette større fokus på andres erfaringer og kompetanse – enn det vi selv mente å kunne formidle.

Konferansene har utviklet seg videre fra år til år og har oppnådd en betydelig oppmerksomhet i kommunene, i KS og i departementer. Konferansen har knyttet til seg samarbeidspartnere fra næringsliv, akademia og det offentlige. Det har gitt ekstra dimensjoner i konferansen og i aktualiteten i opplegg og program.

De siste årene har det blitt arrangert flere fordypningsseminar i løpet av året. Det organiseres også studieturer. Dette for å kunne gå dypere inn i temaer som hovedkonferansen reiser.

Vi må ta radikale grep for å sikre samspill med innbyggerne. Vi må mobilisere de ressurser som kommunens tradisjonelle brukere har. Vi må ta barn og unge på alvor. Vi må ta et oppgjør med mangel på fremtidsrettet ledelse og prioriteringer i kommunene. Vi må skape nye former for lokaldemokrati. Vi må rett og slett forandre mye av vår praksis.

Morgendagens kommune – kommune 3.0 – vil preges av nye kompetanser, verdier og måter å utvikle lokaldemokratiet.

Ønsker du å være med på vår fremtidsreise – så ønsker vi å utforske den sammen med deg og dine kolleger.

ARKIV

Fordypninger

2016
3. – 4. mai
Oppvekstseminar

19. – 20. januar
Klimakonferanse

2015
23. – 24. mars
Det demensvennlig samfunn

2014
4. –  5. november
Hverdagsrehabilitering

15. – 16. september
Klimaseminar

27. – 28. februar
Hverdagsrehabilitering