Det er en unik møteplass.
For folk som vil noe.

-Katinka Greve Leiner, Ferd

Fremtidens kommuner er Norges største konferanse for innovasjon i norske kommuner.

På Fremtidens kommuner får du møte de beste kommunene og se de nyeste løsningene. Her vil du bli inspirert av andre.

 

Siden 2001 har kommunen laget konferansen Fremtidens kommuner. Konferansen er en møteplass der innovasjon i kommunesektoren settes på dagsorden. Fremtidens kommuner er et resultat av samskaping mellom en rekke nasjonale partnere, offentlige aktører, frivillige organisasjoner og private virksomheter.

 

Kontakt oss

post@fremtidenskommuner.no

Konferanseleder

Erik Bøylestad Nilsen

Tlf: 915 44 336
ebn@arendal.kommune.no

Prosjektmedarbeider

Eli Kristin Hansen

Tlf: 907 42 412
eli.k.hansen@arendal.kommune.no

Fakturaadresse:
FREMTIDENS KOMMUNER

Arendal kommune v/regnskap
Postboks 503,
4898 Grimstad

Samarbeidspartnere

KS  Arendal kommune  Aust-Agder fylkeskommune  Vest-Agder fylkeskommune  Sørlandet kunnskapshavn  InnoMed  Napha  Fug  Ergoterapeutene  Frelsesarmeen  Røde kors  Blå Kors  Kirkens bymisjon  Nasjonalforeningen for folkehelsen  Helse- og omsorgsdepartementet  NTNU logo     UIA-logo  Folkehelseinstituttet  Ferd  Difi logo  Forskningsrådet  So_Central_logo-sh Rehabiloteringsforum-DK  marselisborgcenteret  asker-kommune  kmd-logo  Beyond risør