Program 2018

Onsdag 06. juni – fra kl 19:30

Kvelden før. Sosial møteplass med mat & drikke

For påmeldte.

Torsdag 07. juni –  kl 10:00-16:30

Velkommen!

Hva koster en dårlig barndom?

v/Victor Norman, samfunnsøkonom
Victor Norman er for de fleste kjent som en samfunnsøkonom med et godt blikk på offentlig forvaltning. Han har vært professor og rektor ved Norges handelshøyskole og arbeids- og administrasjonsminister i Bondevik II-regjeringen.
På årets konferanse vil han gi oss innsikt i verdien av forebyggende arbeid. Hva koster egentlig en dårlig barndom? Er det riktig at man får 10 kroner tilbake for 1 krone investert i omsorgen rundt et barn?

Victor Norman

Verdien av tidlig investering, en modell fra KS

v/Lasse Jalling, KS innovasjon
KS jobber for en nyskapende kommunesektor og innovasjon kan bidra til å forbedre det eksisterende, men er også en måte å løse nye komplekse floker på. Lasse Jalling vil presentere hvordan KS jobber for å øke kommunenes innovasjonsevne og spesielt hvordan de vil bidra til å øke fokus på verdien av tidlig investering.

Lasse Jalling

Asker velferdslab, tidlig investering i praksis

v/Ingrid Blichfeldt, prosjektleder Asker kommune
Skal man oppnå varige resultater, må alle velferdspilarene; arbeid, helse, utdanning og bolig, arbeides med samtidig. Asker Velferdslab viser et praktisk eksempel på investeringstenkningen som snur ressursinnsatsen fra reparasjon til forebygging. Å investere er å ta seg råd til forebygging og tidlig innsats.
I 2017 vant Asker kommune Innovasjonsprisen fra KMD. De har også vunnet en europeisk pris og er semifinalist i en internasjonal innovasjonskonkurranse.

Ingrid Blichfeldt

«Fremtidens løsninger» + mat + nettverkstid

med litt følelse av pause…

Innovasjonsprisen 2018. De nominerte er

KMDs Innovasjonspris er en anerkjennelse til kommuner og fylkeskommuner som tør å gå nye veier. Vinneren blir kåret av KMD på konferansen på fredag.
20 kommuner har søkt om KMDs innovasjonspris: Bergen kommune, Bydel gamle Oslo, Drammen kommune, Gran kommune, Grimstad kommune, Halden kommune, Ibestad kommune, Jevnaker kommune, Larvik kommune, Oslo kommune, Sarpsborg kommune, Skedsmo kommune, Skien kommune, Sola kommune, Stavanger kommune, Strand kommune, Trondheim kommune, Træna kommune, Østre-Toten kommune og Øyer kommune

Innovasjonsprisen 2018

Danske kommuners arbeid med tidligere forebyggende innsats

v/Lise Skov Pedersen, spesialkonsulent Center for Børn, Unge og Familier, Socialstyrelsen i Danmark
Tidlig forebyggende innsats for utsatte barn og unge gir mening både menneskelig, faglig og økonomisk. Derfor har mange danske kommuner satt igang et stort omleggingsarbeid i forhold til dette. Omleggingen er inspirert og understøttet av forskning på området, erfaringer fra Sverige og ikke minst viten og erfaringer fra et dansk utviklingsprosjekt.

Lise Skov Pedersen

From Generation to Generation: Authoring a New Story Together

v/Bliss Browne og Caroline B. Adelman
Bliss Browne er banebrytende på mobilisering av borgere og det å skape positiv utvikling i selv sosialt belastede områder. Hun er kjent som stifteren av Imagine Chicago i 1992 og har jobbet med sosial innovasjon og byutvikling i over 25 år. Browne er utdannet ved Yale University, Harvard University og Kellogg School of Management of Northwestern.
Til konferansen kommer hun sammen med sin datter, Caroline B. Adelman, for å snakke om hvordan man mobiliserer innbyggere i lokalsamfunnet. De vil også holde en workshop der de deler erfaringer og underviser i metodikk for involvering.

Bliss Browne

Caroline B. Adelman er doktor i klinisk psykologi. Hun har utgitt bok- og tidsskriftartikler og er medutvikler av «Frameworks for Change», et program for å hjelpe organisasjoner og lokalsamfunn til å gjøre meningsfulle endringer. Hun har, både nasjonalt og internasjonalt, vært konsulent for ledergrupper og samfunn som ønsker å gjøre konstruktive endringer i gruppekulturer og kommunikasjonpraksis.

Caroline B. Adelman

DYPDYKK – Torsdag

1 – Best practices for building constructive relationships. v/Bliss Browne og Caroline B. Adelman
This interactive workshop will focus on communication frameworks and practices that cultivate hope and engagement, especially across generations. How to we foster trust, enhance constructive communication, unlock collective intelligence and build effective collaboration? Participants will have the chance to share questions of most current interest in their work on behalf of children and families, and to learn from each other’s experience as well as that of the facilitators. Lessons learned from the Imagine movement and research from family systems therapy will be woven into topics of most current interest to the participants.

2A – Trivsel og mestring i skolen. v/Forskningsrådet, Modum kommune, Buskerud fylkeskommune og Rogaland fylkeskommune.
Hør om de to prosjekter:
1. Modum kommune, Buskerud fylkeskommune og SINTEF er tildelt 32 millioner kroner fra EU til et prosjekt som skal få barn til å trives bedre på skolen, lære mer og gjennomføre skolegangen. Slik kan en skolesatsing i Modum, med 12.600 innbyggere, bli modell for skoler i hele Europa.
2. U-say er et innovasjonsprosjekt i videregående skole. Gjennom dataprogrammet prøves det ut om elever kan få mer tro på egne muligheter til å lære ved å lære om hvordan hjernen virker. Dersom programmet øker elevenes tro på egne forutsetninger for å lære, vil det bli stilt til gratis disposisjon for Vg1-elever i hele landet.

2B – Asker Velferdslab, i dialog med publikum. v/Asker kommune
Asker velferdslab er en ny modell for å koordinere tjenester til familier eller ungdommer i en vanskelig livssituasjon. Vi går fra å tenke velferd som en kostnad til å tenke velferd som en investering. I dette dypdykket får du høre litt mer konkret om hvordan velferdslabben fungerer i praksis og det blir rom for å stille spørsmål til Ingrid Blichfeldt fra Asker kommune.
Fasilitator: Inger Mari Sørvig, Arendal kommune

3A – Hva er samskaping? v/SoCentral
Innenfor alle sektorer er vi mange som er drevet av å utvikle nye løsninger. Det være seg innen miljø og klima, helse og velferd, inkludering og utenforskap. Men selv om vi jobber med å løse de samme utfordringene, gjør vi det ikke i samarbeid. Samskaping bringer sammen kunnskap, kompetanse og erfaring på tvers av sektorer.
I dette dypdykket får du høre mer om samskaping, hva er muligheter og utfordringer?

3B – Vi bygger en bedre oppvekst. v/Abildsø Gård, MakersHubOslo og Gateentreprenørene.
Et av Abildsø gård hovedmål er å bidra til å forebygge frafall fra skole og arbeidsliv gjennom forskjellige prosjekter og sosialt entreprenørskap.
MakersHubOslo baner vei for interiørfaglig nytenking og sosialt entreprenørskap.
Gateentreprenørene er Kirkens Bymisjons veksthus for kreative og annerledes ideer i Arendal, som skal gi nye muligheter for mennesker som står utenfor jobb eller skole.

Avslutning

Festmiddag i storsalen i Arendal kultur- og rådhus – Fra 19.30

For påmeldte.

Fredag 08. juni – kl 09:00-13:00

DYPDYKK – Fredag


1 – Samskaping i praksis. Workshop med SoCentral
Innenfor alle sektorer er vi mange som er drevet av å utvikle nye løsninger. Det være seg innen miljø og klima, helse og velferd, inkludering og utenforskap. Men selv om vi jobber med å løse de samme utfordringene, gjør vi det ikke i samarbeid. Samskaping bringer sammen kunnskap, kompetanse og erfaring på tvers av sektorer.
I denne workshopen ser vi på en konkret utfordring og bruker ulike verktøy som kan hjelpe oss å samskape løsninger på denne i praksis.

2 – Kan vi finne nye løsninger ved sosiale investeringer? v/KS, Sveriges Kommuner och Landsting og Ephori.
Effektkontrakter gjør det mulig å teste nye tiltak og løsninger raskere. Kjernen i effektkontrakter er en resultatbasert kontrakt mellom offentlige oppdragsgivere og tjenestetilbydere der private investorer tar risiko. Og utbetaling kun skjer dersom de avtalte målene eller effektene oppnås.
I våre naboland Sverige og Finland har de høstet gode erfaringer med å bruke effektkontrakter for å finne nye løsninger for utsatte barn og unge. På dette dypdykket kan du høre mer om hvordan denne modellen har gjort det mulig å rette ressursinnsatsen mot forebygging, og investere i de beste tiltakene for å forebygge utenforskap.
Du får høre Tomas Bokström fra SKL fortelle om de svenske erfaringene og Ingrid Anne Høgseth fra Ephori impact fortelle om en storsatsing på effektkontrakter som i disse dager rigges i Finland.
Samtalen ledes av Anne Romsaas fra KS.

3 – Å oppdage de som trenger hjelp. v/Minos.
Minos arbeider med å bedre psykisk helse hos barn og unge. Vi har utviklet et skybasert kartleggingsverktøy kalt Okei, med mål om å gjøre det enklere å fange opp og forebygge mobbing, omsorgssvikt og psykiske vansker hos barn og unge. OKEI fungerer som et HMS-system for barn, brukt av voksne .

Pause

«Helsesista» har 140 000 følgere. Hvorfor sluttet hun egentlig i kommunen?

v/Tale Krohn Engvik
– Helsesista ble skapt fordi jeg som helsesøster i kommunen, opplevde at jeg ikke var tilgjengelig nok for elevene på mine skoler.
Hva kan kommunene gjøre for å jobbe bedre forebyggende?
Helsesista har over 140 000 følgere på Snapchat. Der deler hun en dundrende miks av seriøs kunnskap, kreativ galskap, humor, kjærlighet og #happymoments. Et hårete mål er å bedre den psykiske helsen til norsk ungdom.

Tale Krohn Engvik

SAMMEN mot et felles mål

v/Levanger kommune og SOS-barnebyer
SAMMEN skal bidra til at ungdom som har flyktet alene til Norge får mulighet til å bli kjent med norsk ungdom. Slik kommer de raskest og på den mest naturlige måten inn i lokalmiljøet på sitt nye hjemsted. De får en reell mulighet til å bli en del av sosiale nettverk og få venner.
SOS-barnebyer og norske kommuner tilrettelegger prosjektet, men det er engasjert ungdom som er avgjørende for at prosjektet gir resultater. Levanger kommune vil fortelle hva SAMMEN har gitt dem.

Levanger kommune - SAMMEN

Utdeling av innovasjonsprisen 2018.

KMDs Innovasjonspris er en anerkjennelse til kommuner og fylkeskommuner som tør å gå nye veier. Aase Marthe Horrigmo, Statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, kommer for å  dele ut prisen.

Innovasjonsprisen 2018

Pause

Islands 5 grep for å få ungdom til å slutte med alkohol og rus

v/Haraldur Sigurðsson, administrerende direktør

Haraldur Sigurðsson er administrerende direktør for fritidssenteret Kringlumyrir på Reykjavik, Island. Kringlumyrir er et stort fritidssenter med 320 ansatte og er ledende innen forebyggende arbeid. Haraldur har vært sentral i arbeidet med forebygging i 20 år. Han har tidligere presentert Reykjaviks arbeid for utenlandske besøkende og forklart hvordan Island har oppnådd god effekt av forebygging.
Han kommer til Arendal for å fortelle hvordan de har gått drastisk til verks for å komme ungdomskriminalitet til livs.  De innførte blant annet portforbud for unge, gav økonomisk støtte til fritidsaktiviteter og fikk foreldrene til å forplikte seg til å bruke mer tid med barna.

Haraldur Sigurðsson erstatter Heiða Björg Hilmisdóttir.

Fremtidens kommune – Hvordan ser den ut?

v/Bjørn Erik Øvrum, Politioverbetjent Oslo politidistrikt

Han er en politibetjent som virkelig tror på forebyggende arbeid og har jobbet med dette i Oslo i mange år. Vi kunne spurt om hvordan politiet jobber med utenforskap eller radikalisering. Eller vi kunne spurt om hvordan det mye omtalte gjengmiljøet i Oslo egentlig utvikler seg. Det Bjørn Erik kommer for å dele med oss er derimot noen tanker om samarbeidet mellom politiet og kommunen. Hvordan ser dette ut på sitt beste og hvordan ser han kommunens arbeid i fremtiden?

Bjørn Erik Øvrum

Hemligheten bak gode beslutninger

v/Ari Riabacke, Phd ledelse og beslutningstakning
Trygghet, mot, innovasjon og glede! Innovasjon handler om å ta beslutninger, men hvordan får vi grupper til å prestere bedre og ta bedre beslutninger?
Ari Riabacke har doktorgrad i beslutningstaking og skal snakke om det å lede seg selv og andre i en tid hvor endringene er store. Han henvender seg til både hjerte og hjerne. Det er jo slik det er med mennesker – uansett om det handler om å lede, motivere, overtale eller informere.

Ari Riabacke

Vi tar forbehold om endringer i programmet.