Fordypninger

Oppvekstseminar
3. – 4. mai 2016

Klimakonferanse
19. – 20. januar 2016

Det demensvennlige samfunn
23. – 24. mars 2015

Hverdagsrehabilitering

 4. – 5. november 2014

Klimaseminar 

15. – 16. september 2014

Hverdagsrehabilitering

27. – 28. februar 2014

Samarbeidspartnere

KS  Arendal kommune  Aust-Agder fylkeskommune  Vest-Agder fylkeskommune  Sørlandet kunnskapshavn  InnoMed  Napha  Fug  Ergoterapeutene  Frelsesarmeen  Røde kors  Blå Kors  Kirkens bymisjon  Nasjonalforeningen for folkehelsen  Helse- og omsorgsdepartementet  NTNU logo     UIA-logo  Folkehelseinstituttet  Ferd  Difi logo  Forskningsrådet  So_Central_logo-sh Rehabiloteringsforum-DK  marselisborgcenteret  asker-kommune  kmd-logo  Beyond risør