AK-CIC logo

Klimaseminar 2017

FREMTIDENS KOMMUNER – Arendalskonferansen og CICERO Senter for klimaforskning inviterer til nasjonalt klimaseminar

27. – 29. november

Klimaseminar-2017

Foto: Arendal kommune

Parisavtalen forplikter norske kommuner – slik kan de bli vinnere i det grønne skiftet.
Kommuner, fylker og stat står foran en rask grønn omstilling. Dette er nødvendig for at Norge skal oppfylle Parisavtalen og nå nasjonale klimamål. Samtidig gir det kommunene muligheter for etablering av ny virksomhet og omstilling til det beste for innbyggerne. Hvordan gjør vi det? Hva forventer regjerningen av oss? Hvordan kan kommunen legge til rette for at innbyggere og næringsliv reduserer sine utslipp?

I år får du en bonusdag på fordypningseminaret om klima:
27. november inviterer CICERO Senter for klimaforskning, til en inspirasjons- og arbeidsøktdag med tre hovedbolker. Forsker Hege Westskog presenterer rapporten Kortreist kvalitet. Du møter en kommune som har satt rapportens innhold ut i praksis og en næringslivsaktør som forteller om sin rolle i et kortreist kvalitetsperspektiv. Det blir også gruppearbeid for å diskutere lokale omstillingsprosesser. I gruppene vil både forskere og kommuner være representert.

Klimaseminaret er en oppfølger til fjorårets seminar om bærekraftig areal- og transportplanlegging og henvender seg til mellomstore kommuner, fylkeskommuner og fylkesmenn som ønsker å posisjonere seg i det grønne skiftet.

Klimaseminaret vil presentere praktiske verktøy for omstilling og eksempel på løsninger fra de som allerede har lykkes.

AK-logo KS-logo  

ARKIV

2017
9. februar
Helseseminar i Oslo

2016
3. – 4. mai
Oppvekstseminar

19. – 20. januar
Klimakonferanse

2015
23. – 24. mars
Det demensvennlig samfunn

2014
4. –  5. november
Hverdagsrehabilitering

15. – 16. september
Klimaseminar

27. – 28. februar
Hverdagsrehabilitering