logo-fordypning_helse

Fordypningsseminar 2017

Hverdagsrehabilitering – Bølgekraft til nye områder

Oslo 9. februar

Rehabilitering-Bølgekraft til nye områder

Foto: rehabiliteringsforum.dk

Delta på fordypningsseminar i hverdagsrehabilitering og mestring. Få med deg det siste av kommunenes erfaringer, innovasjon og forskning i Norge og Danmark.

La deg begeistre av:

  • Gunner Gamborg, Rehabiliteringsforum Danmark
  • Nils Erik Ness, Norsk Ergoterapeutforbund
  • Annemarie Zacho Broe, Aarhus kommune
  • Merete Tonnesen, MarselisborgCentret
  • Kjersti Vik, NTNU Trondheim
  • Oddvar Førland, Høgskolen i Bergen

 

Formål, fokus, idé og bakgrunn

Formålet med seminaret er å formidle kunnskap og skape bevissthet om hvordan de gode resultatene fra hverdagsrehabilitering kan omsettes til å ha hverdagsmestring som tankesett i alle kommunale tjenester. Det behøver ikke begrense seg til helse og velferd, det kan også omsettes innen tjenester i barnehager og skoler. Deltakerne vil få kunnskap og inspirasjon til å bringe erfaringene fra hverdagsrehabilitering til neste generasjon hverdagsmestring.

Dypdykket presenterer og utforsker hvordan ”bølgen” og engasjementet rundt hverdagsrehabilitering kan bringes videre til flere brukergrupper og områder. Mange kommuner i både Danmark og Norge arbeider med hverdagsrehabilitering. Hverdagsrehabilitering, med oppstart i Østersund i Sverige og Fredercia i Danmark, startet med en ny tilnærming til skrøpelige eldre. Stikkordene er tverrfaglig, målrettet og tidsavgrenset innsats, som i øvrig rehabilitering. Det nye er at innsatsene gjøres av brukeren sammen med alle ansatte, ikke kun med rehabiliteringspersonell.

Hverdagsrehabilitering som metode er basert på hverdagsmestring som er et tankesett og handler om brukerens mål.

Målgrupper: Ledere og praktikere som skal ta hverdagsrehabilitering videre i egen kommune.

Arrangør: Rehabiliteringsforum Danmark, RI NorgeMarselisborgCenteret, Norsk Ergoterapeutforbund, Fremtidens kommuner – Arendalskonferansen

rf logo   ri-norge logo   marselisborgcentret logo    Ergoterapeutene logo    Fremtidenskommuner - Arendalskonferansen logo

ARKIV

2017
9. februar
Helseseminar i Oslo

2016
3. – 4. mai
Oppvekstseminar

19. – 20. januar
Klimakonferanse

2015
23. – 24. mars
Det demensvennlig samfunn

2014
4. –  5. november
Hverdagsrehabilitering

15. – 16. september
Klimaseminar

27. – 28. februar
Hverdagsrehabilitering