Fremtidens kommuner

FORDYPNING

Seminarer hele året

Rehabilitering-Bølgekraft til nye områder

Helseseminar. Foto: rehabiliteringsforum.dk

Arendalskonferansen FORDYPNING er en møteplass som fortsetter arbeidet med sentrale temaer. Erfaringer har vist at noen av de temaene som taes opp under hovedkonferansen har behov for oppfølging. Derfor arrangeres det gjennom året ulike seminarer der man kan dele erfaringer, etablere nettverk og rett og slett skaffe seg mer kunnskap.

ARKIV

2017
9. februar
Helseseminar i Oslo

2016
3. – 4. mai
Oppvekstseminar

19. – 20. januar
Klimakonferanse

2015
23. – 24. mars
Det demensvennlig samfunn

2014
4. –  5. november
Hverdagsrehabilitering

15. – 16. september
Klimaseminar

27. – 28. februar
Hverdagsrehabilitering 

Samarbeidspartnere

KS  Arendal kommune  Aust-Agder fylkeskommune  Vest-Agder fylkeskommune  Regionplan Agder logo  Sørlandet kunnskapshavn  InnoMed  Napha  Fug  Ergoterapeutene  Frelsesarmeen  Røde kors  Blå Kors  Kirkens bymisjon  Nasjonalforeningen for folkehelsen  Helse- og omsorgsdepartementet  NTNU logo  INN-logo  Folkehelseinstituttet  Ferd  Difi logo  Forskningsrådet  So_Central_logo-sh  Rehabiloteringsforum-DK  marselisborgcenteret  asker-kommune  kmd-logo  UIA logo  Beyond risør