Fremtidens kommuner 2016. Program

Onsdag 8. juni
Kl 19:00

Kvelden før

En uformell og sosial samling kvelden før konferansen. I tillegg til hyggelige kollegaer fra hele landet vil vi servere mat og drikke, og gi deg et humoristisk skråblikk på (fylkes-) grenser.
For påmeldte.

kl 20:30

Filmpremiere Ut av det grå – inn i det blå

Dere som ønsker det kan få med dere norgespremiere for filmen Ut av det grå – inn i det blå (pdf). Filmen viser historien om hvordan 18 eldre rundt 90 år dro på sykkeltur fra Danmark til Arendalskonferansen i 2015.
Sted: Store Torungen, Arendal kultur- og rådhus. Ingen påmelding. Arrangementet er gratis.

Torsdag 9. juni
kl 10:00

Velkommen!

v/konferansierer Anders Vege og Katinka Greve Leiner.

kl 10:15

Samfunnets største ressurser ligger i utenforskapet

v/Milad Mohammadi.
Mohammadi har i løpet av de siste årene blitt kjent for sitt sterke engasjement for integrering og mangfold. Han er den yngste i Sverige som har tatt eksamen både som jurist, statsviter og økonom og er i dag aktiv med å skape innovative og sosiale løsninger innen mangfold og integrering. Mohammadi er en dyktig kommunikatør og kommer til konferansen for å inspirere oss med sitt perspektiv på hvilke ressurser som ligger i utenforskapet og hva som skal til for å utløse disse.

kl 10:45

Ni tips for å lykkes med integreringsdugnaden – Frivilligheten på lag med kommunene

v/Sven Mollekleiv, president Røde Kors i Norge.

kl 11:10

Samtale

kl 11:25

Innovasjon og fornyelse i kommunal sektor – suksess-prosjekter med Horisont 2020

v/Paul Andre Chaffey, statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
Horisont 2020 er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram med 80 milliarder euro fordelt på sju år. Norske kommuner, virksomheter og forskningsmiljøer kan søke på lik linje med mange andre. Men hvordan griper kommunene det an? Og hvordan lykkes en med sine søknader?

kl 11:40

Pause med mulighet til å gjøre seg kjent med gode løsninger hos utstillerne

kl 12:00

EXPO

 • Nye modeller for offentlig og frivillig samarbeid
  v/Eugene Guribye, forskningsleder for innovasjon i offentlig sektor i Agderforskning.
  Føringer fra myndighetene legger vekt på at samarbeid mellom offentlig og frivillig sektor er en nøkkel til å løse fremtidens velferdsutfordringer. Men hvordan kan man løse dette i praksis, og hvilke utfordringer medfører det? Eugene vil her presentere funn fra mangeårig følgeforskning av prosjektet Med hjerte for Arendal.
 • Hvordan hente frem dugnadsånden for å møte fremtidens demensutfordringer?
  v/Thale Waaler Eggen, Nasjonalforeningen for Folkehelsen.
  Lokalmiljøet kan være med å bidra for å møte demensutfordringen kommunene står ovenfor, dersom det blir tilrettelagt for det. Frivillige aktivitetsvenner og kunnskapskampanjen «Et mer demensvennlig samfunn» gir kommunene et godt grunnlag for å involvere lokalbefolkningen på en innovativ og enkel måte.
 • Film: Hvilke grep må kommunene ta i årene som kommer for å lykkes med fremtidens velferdsutfordringer?
  v/Jacob Bundsgaard, borgmester Aarhus kommune, Niels Højberg, stadsdirektør og Tina Lindbæk, leder av Medborgerskapsutvalget.
  På dag 2 av Arendalskonferansen kommer Lise Uhre Pless fra Aarhus for å fortelle om hvordan Aarhus kommune har satt en helt nye agenda for kommunal velferd. I denne filmen får du høre kommentarer og refleksjoner til prosjektet Kommune Forfra, sett fra politisk, administrativt og en innbyggers ståsted.
kl 12:30

Innovasjonsprisen 2016

v/Paul Andre Chaffey, statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet og juryleder Katinka Greve Leiner.
Å være innovativ handler om å eksperimentere og gå nye veier, og det innebærer risiko for å feile. Det koster å være i front og bane vei for andre. Innovasjonsprisen skal inspirere til nyskaping og økt innovasjonskraft i hele kommunesektoren. Innovasjonsprisen 2016 er på 500.000 kroner og deles ut på konferansen.

kl 13:00

Lunsj med mulighet til å gjøre seg kjent med gode løsninger hos utstillerne

kl 14:00

DYPDYKK

I dypdykkene går vi nærmere inn i praksis på noen utvalgte områder. Dypdykkene har en varighet på 45 minutter. Du velger to dykk som du ønsker å delta på. Nb! Dypdykk 1 består av to deler og velger du dette skal du ikke melde deg på flere.

 1. Folk møter folk – Rask, enkel, billig og hjertevarm integreringside
 2. Hvordan hente frem dugnadsånden for å møte fremtidens demensutfordringer?
 3. Fornying og innovasjonsarbeid i kommunene, hvordan kan Horisont 2020 bidra med finansiering og kompetanse?
 4. Lær og bli inspirert av innovasjonsatsingen i Bærum kommune. Systematisk innovasjonsarbeid i Bærum kommune – fra strategi til handling
 5. Sager der Samler – en platform for hverdagsaktivister
 6. Menn i helse – fremtidens redningsmenn?
 7. Bydelsmødre og Våre nye barn
 8. The Impact Hub Bergen og Bærekraftig Liv

Les mer om DYPDYKKENE her

kl 15:45

Pause med mulighet til å gjøre seg kjent med gode løsninger hos utstillerne

kl 16:00

Gjør det uventede, gjør en forandring!

kl 16:25

Å lede utvikling når løsningen må skapes sammen med andre

v/Thomas Berman, SoCentral og Karin Lindgård, assisterende direktør Husbanken Øst.
Mange av utfordringene offentlig sektor står overfor, både nasjonalt og lokalt, er komplekse og sammensatte. For å finne løsninger som fungerer over tid må vi bli dyktigere til å skape sammen på tvers av fag, bransjer, nivåer og sektorer. Men hva kreves for å skape løsninger sammen med næringslivet, frivilligheten og sivilsamfunnet? Hvordan leder man denne type utviklingsarbeid? Og kan det føre til innovasjon?

kl 19:30

Festmiddag i Arendal kultur- og rådhus

Hyggelige kollegaer fra hele landet, mat og drikke, og hvem vet hva som kan skje…

Fredag 10. juni
kl 09:00

La borgerne slippe til!

v/Lise Uhre Pless, Sekretariatschef for Byråds- og Ledelsessekretariatet, Aarhus Kommune.
Fra å forstå velferdstjenester som den service kommunen leverer til innbyggerne er det i ferd med å bre seg en erkjennelse om at velferd er noe vi skaper i samspill med innbyggere og andre.
Lise Uhre Pless kommer til konferansen for å fortelle hvordan de har satt en helt ny dagsorden for kommunal velferd.
Selv sier de: «…vi har bildt os selv ind, at vi fra kommunen alene vide, hvad aarhusianerne har brug for. Det er vi i gang med at holde op med. Nu skal vi som kommune træde et skridt tilbage og lade borgerne komme til…”
Du får også høre om gentænkning af velfærd og relationer, medborgerskab, innovation og refleksjoner over de folkevalgtes rolle i fremtidens kommune.

kl 09:45

Hverdagsrehabilitering – nye forskningsresultater fra to norske studier

v/Hanne Tuntland, ergoterapeut og førstelektor ved Høgskolen i Bergen.
Arendalskonferansen har over flere år satt hverdagsrehabilitering på dagsorden. I løpet av de siste årene har flere og flere kommuner valgt å jobbe med hverdagsrehabilitering. Det handler om å vektlegge mestring av hverdagsliv og deltakelse i samfunnsliv for den enkelte. Erfaringene fra arbeidet med hverdagsrehabilitering har også overføringsverdi til andre kommunale helsetjenester og danner grunnlag for det som i mange sammenhenger omtales som mestringskommunen.

kl 10:05

Samtale

En samtale med Nils Erik Ness, forbundsleder i Norsk Ergoterapeutforbund, førstelektor ved NTNU.

kl 10:20

Tillitsreformen i Oslo Kommune

v/Hilde Holm, prosjektleder Tillitsmodellen, Oslo kommune.
Målet med Tillitsmodellen er å lage en modell for de hjemmebaserte helse- og omsorgstjenestene slik at lovpålagte tjenester med høy kvalitet også vil bli levert i årene fremover, -selv med økt press på tjenestene. Strategien er å gi myndighet tilbake til dem som leverer tjenestene, slik at de sammen med innbyggerne finner frem til den beste løsningen gjennom samskaping.

kl 10:40

Pause med mulighet til å gjøre seg kjent med gode løsninger hos utstillerne

kl 11:20

Utenforskapets pris: Hva koster det egentlig dersom vi lar være å investere i Tidlig innsats?

v/Christina Wahlström, Hållbarhetsstrateg, Utenforskapets pris/ Skandiamodellen.

kl 11:45

Barn og unges medvirkning, hvorfor er det så viktig? Og hvordan får vi det til?

v/Anne Lindboe, barneombud.
Tidlig innsats og godt forebyggende arbeid overfor barn og unge er en forutsetning for å forhindre utenforskap. Vi leter etter løsninger på tvers av tjenesteområder som skal sikre barn og unge gode overganger fra barnehage til skole og videregående skole. Dersom løsningen ligger i større samskaping og involvering av innbyggerne, hvordan sikrer vi da barn og unges medvirkning; hvorfor er dette så viktig og hvordan kan det gjøres?

kl 12:10

En samtale om medvirkning og inkludering i fremtidens kommune

kl 12:30

Ledelse i en ny tid

v/Soulaima Gourani.
Som avslutning på årets konferansen ønsker vi å utfordre og inspirere til ledelse i en ny tid. Innovasjon er krevende og stiller store krav til lederskap. Soulaima Gourani har mottatt en rekke anerkjennelser som ung forretningskvinne, leder og samfunnstenker. Hun har gjort seg bemerket med sin modige og konfronterende form og ble i 2012 kåret til Young Global Leader av World Economic Forum. Hun har også et sterkt engasjement for å motivere unge, ofte med dårlig sosiale forutsetninger, til å tro på sin evne til å skape en bedre fremtid.

kl 13:00

Lunsj og vel hjem