Fremtidens kommuner 2017. Program

Onsdag 14. juni – kl 19:30-22:00

Kvelden før. Sosial møteplass med mat & drikke

For påmeldte.

Torsdag 15. juni –  kl 10:00-17:00
kl 10:00

Velkommen!

kl 10:10

Relational Welfare: How relationships change lives

v/Hilary Cottam, anerkjent innovatør og sosial entreprenør
Hilary Cottams arbeid har berørt livet til mange tusen. Kjerneidéen er at hvis vi begynner med mennesker og deres menneskelige forbindelser kan vi få til radikal sosial endring. Hun har blant annet arbeidet med vanskeligstilte familier og utforming av fengsler der læring står i sentrum.

Hilary Cottam

Kommune betyder fællesskab

v/Morten Hyllegaard, partner, BETA
I mange år har vi forsøkt å perfeksjonere kommunene som serviceleverandører. Men ordet kommune betyr faktisk fellesskap og derfor er mange kommuner i Norden i gang med å definere relasjonen mellom kommunen og innbyggerne på nytt. I sitt foredrag setter Morten Hyllegaard fokus på hva som skjer når vi sier farvel til servicekommunen og goddag til fellesskapet, og hvordan dette gjør kommunene i stand til å skape enda bedre velferd.

Morten Hyllegaard

Fremtidens psykiske helsetjenester

v/Birgit Valla, leder Stangehjelpa, Stange kommune
Birgit Valla ble i 2016  tildelt Psykologprisen for sitt utrettelige engasjement for brukere av psykiske helsetjenester. Gjennom Stangehjelpa har hun levert viktige bidrag til fremtidens helsetjenester. Stangehjelpa har som mål å hjelpe alle som har behov. Hjelpen utformes i det direkte møtet med den som trenger hjelp.

Birgit Valla
kl 11:35 – 12:00

Pause

kl 12:00

Hvordan kan offentlig sektor samarbeide med sosiale entreprenører? KMDs inspirasjonshefte

v/Paul Chaffey, statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Velferdssamfunnet møter utfordringer som offentlig sektor ikke kan løse alene. Derfor må vi bruke ressursene i samfunnet bedre på tvers av tradisjonelle skiller. Sosiale entreprenører er en slik viktig ressurs. Men hvordan kan kommunene legge til rette for mer samarbeid med sosiale entreprenører? Mer om Paul Andre Chaffey

Paul Chaffey

Møt 3 sosiale entreprenører og deres løsninger

v/Anne Stine Hole, Generasjonsmøtet M AS, Kristine B. Fredriksen, Hogst AS og Heidi Aabrekk, Intempo AS
Hole, Fredriksen og Aabrekk forteller om sine løsninger og hvordan de opplever samarbeidet med kommunene. I tillegg til disse tre kan du møte flere sosiale entreprenører i et av dypdykkene.

Hole, Fredriksen, Aabrekk

Innovasjonsprisen 2017. De nominerte er Asker, Horten og Oppegård

KMDs Innovasjonspris er en anerkjennelse til kommuner og fylkeskommuner som tør å gå nye veier. Vinneren blir kåret av KMD på konferansen.

Innovasjonsprisen 2017
kl 13:10

Lunsj

kl 14:00-16:00

DYPDYKK

Deltakerne velger seg to av disse dypdykkene som hver av dem går over 45 minutter.

1. Gleder vi oss til å bli gamle? Hvordan skape et aldersvennlig samfunn?

v/Anne Berit Rafoss, Oslo kommune, Kirsti Buset, Trondheim kommune og Statens seniorråd

2. Fra passiv mottaker til aktiv deltaker. Om mestring og psykisk helse

v/Birgit Valla, Stange kommune, Liv Skjæveland, Arendal kommune og Nils Erik Ness, Ergoterapeutene

3. Innovative anskaffelser. Når behov møter marked kan spennende ting skje

v/Frank Baklid, Drammen kommune og Kari Bjørkheim, Lindås kommune
Dykket ledes av Riche Vestby, prosjektleder Nasjonalt program for leverandørutvikling

4. Når den fysiske og sosiale byen kobles- kan det bli økonomi av det? En bylab om bærekraft- Vi fyller tomrom og bygger broer over mellomrom!

Dykket ledes av Lisbeth Iversen som er leder av Med Hjerte For Arendal-nettverket og prosjektleder for Levende lokaler Arendal.

5. Speed-date: Bli kjent med sosiale entreprenører! 

v/Ferd sosiale entreprenører og et knippe sosiale entreprenører
Lurer du på hvem de sosiale entreprenørene egentlig er? I dette dypdykket legger vi til rette for raske og innholdsrike møter mellom kommuner og sosiale entreprenører.

6. Hvilke muligheter ligger i Horisont 2020? Eksempler fra suksessprosjekter

v/ Øyvind Lyngen Laderud, Kristiansand kommune, Jan Skallist, Oslo kommune og Carina Hundhammer, spesialrådgiver Forskningsrådet

7. Hvordan finne veier til nytt samarbeid med sosiale entreprenører?

v/ KS og Ferd sosiale entreprenører
Dypdykket plukker opp tråden fra Paul Chaffeys innlegg om inspirasjonshefte ”Veier til nye samarbeid” og gir deltagerne en anledning til å bli inspirerte og konkrete om hvordan kommuner og sosiale entreprenører kan samarbeide.

kl 16:00

Visjon for fremtidens offentlig service

v/Jørund Kjøsnes, direktør, SIGNAL
Et knippe fremtidsbilder om hvordan offentlig service vil kunne se ut i 2030, utarbeidet i samarbeid med master studenter ved Universitetet i Oslo, og videre bearbeidet hos et knippe sentrale aktører innen offentlig forvaltning.
Mer om Jørund Kjøsnes

Kjøsnes

Å bygge en ny kommune – fra skissebord til kranselag

v/Lars Bjerke, rådmann i Asker kommune
Asker, Røyken og Hurum kommuner blir til nye Asker i 2020 med 90 000 innbyggere og 6000 ansatte. Hvordan kan vi både utvikle en helt ny kommune og sikre stabile, gode tjenester og forutsigbare prosesser underveis? Nærdemokrati, innbyggerinvolvering, medbestemmelse, digitalisering og innovativ tjenesteutvikling er noen stikkord. Rådmann Lars Bjerke deler erfaringer og refleksjoner om strategisk ledelse, eierskap og mobilisering i en gigantisk endringsprosess.

Lars Bjerke
kl 17:00

Avslutning

kl 19:30-23:00

Fest i teltet

For påmeldte.

Fredag 16. juni – kl 09:00-13:20
kl 09:00

Vejle kommune i Danmark arbeider med og er en del av et internasjonalt nettverk for resiliente byer. Hva betyr det? Og hvordan er deres satsing på den smarte by en del av en overordnet tenkning om resilitens?

v/Johannes Engers Gregersen, Smart City & Resiliens koordinator, Vejle kommune
Vejle Kommune er den eneste skandinaviske representanten i det globale bynettverket 100ResilientCities. Begrepet resiliens skal forstås som robusthet og motstandsdyktighet overfor både akutte trusler som stormfloder, terror mv, men også de kroniske stressfaktorer, vi som byer opplever – i form av f. eks urbanisering og trengsel, svakere tillit til politiske institusjoner og forurensning.
Vejle tror resiliens-begrepet vil bli sentralt for byers utvikling de neste 10-20 årene og at arbeidet med resiliens kan skape mer attraktive og trygge byer. Nye teknologier – big data, Internet of Things, intelligent styring av byen – vil hjelpe oss til å bli mer resiliente – men skaper også nye trusler, vi må forholde oss til. En Resilient Smart City er altså ikke bare digital og teknologidrevet, men også reflekterende, transparent og deltakende.
Mer om Johannes Engers Gregersen

Johannes Gregersen

Velferdsteknologi i dagens og fremtidens helse- og omsorgstjenester

v/Madelene Stolpe, Bydel Stovner, Sverre Martin Jensen, Helseetaten i Oslo og Jan Olsen Nytveit, prosjektdirektør i Oslo kommune
BYDEL STOVNER: Antall brukere øker, forventningene stiger og løsningene blir flere. Hvordan kan vi fange brukerbehovene, utvikle tjenestene og samtidig fokusere på «Hva er viktig for deg?» Vi har utviklet en løsning som kan være svaret på nettopp dette. Du møter Madelene Stolpe.
HELSEETATEN I OSLO: For å støtte overgangen fra utprøving til fullskala bruk av velferdsteknologi er det behov for teknisk infrastruktur som støtter informasjonsdeling, sikrer dokumentasjon og bidrar til at velferdsteknologien blir en integrert del av tjenestetilbudet. Oslo kommune samarbeider med det nasjonale programmet for velferdsteknologi, ved direktoratet for e-helse, med sikte på å etablere en nasjonal plattform for velferdsteknologisk tjenesteutvikling som alle kommuner vil kunne benytte. Du møter Sverre Martin Jensen.
WELLHAVENS GATE: Selvstendig bolig for demente takket være mobil velferdsteknologi. Du møter Jan Olsen Nytveit.

stolpe, jensen, nytveit

Digitalisering i et designperspektiv

v/Anette Urhamar
Digitalisering handler om veldig mye mer enn å lage elektroniske skjemaer, veiledere og verktøy. Når vi skal lage tjenester og produkter på nye måter som videre skal skape en bedre hverdag for alle – både for de ansatte i kommunene og vi som innbyggere i Norge – må vi gjøre det på riktig grunnlag. Alt for mange løsninger i dag blir utviklet uten at man har gjort et grundig forarbeide på faktiske brukerbehov og ønsket måloppnåelse både for brukere og kommunen som tjenesteleverandør. Det er faktisk ikke slik at alt skal digitaliseres – det vil alltid være behov for menneskelig empati og forståelse i de alle fleste prosesser som kommunene jobber med. Men teknologien kan hjelpe oss i å være mer effektive og få bedre tid til det menneskelige – gitt at vi har prioritert og sortert ut hva som skal løses av maskiner og roboter og hva som fortsatt skal behandles av et medmenneske. Dette er problemstillinger designere jobber med til daglig og Anette Urhamar vil gi dere et lite innblikk i hva som bør prioriteres fremover i digitaliseringsløftet dere står midt oppe i.

Anette Urhamar
kl 10:45-11:15

Pause

kl 11:15

En moderne og innovativ kommune. Bergen 2.0

v/Kristian Kopperud, politisk rådgiver for finansbyråden i Bergen
Hva om kommunen var en start-up? Kristian Kopperud vil fortelle om hvilke grep kommunen har tatt innenfor anskaffelser, digitalisering og innovasjon.

Kopperud

FORKOMMUNE – Forskningsrådets nye forsknings- og innovasjonsprogram for kommunesektoren

v/Trygve Lie, Manager i inFuture, Morten Dalsmo, konserndirektør i SINTEF digital og Ragnhild Setsaas, rådgiver i Trondheim kommune og leder for programstyret
Hva er de sentrale trendene for norske kommuner frem mot 2030? Hvilke kunnskapsbehov har kommunene og hvilke muligheter gir digitalisering, automatisering og kunstig intelligens? Trygve Lie, Manager i inFuture presenterer et bilde av utfordringene og Morten Dalsmo fra SINTEF digital gir eksempler på mulighetsrommet for innovasjon i kommunesektoren.
Hvordan kan FORKOMMUNE-programmet styrke kommunesektorens innovasjonskapasitet og innovasjonsevne? Hva kan FoU bidra med? Leder for programstyret, Ragnhild Setsaas, leder en samtale med de to foredragsholderne i etterkant av deres presentasjoner.

lie, dalsmo, setsaas

Lad maskiner om det grove og mennesker om det svære, men sjove!

v/Liselotte Lyngsø, fremtidsforsker, Future Navigator
Den internasjonalt anerkjente fremtidsforskeren Liselotte Lyngsø tar oss med på en tankevekkende reise, hvor hun deler sine erfaringer med å spotte trender de siste 20 årene. For aldri har det vært viktigere å forstå fremtiden. Aldri har det vært så kort avstand fra å forestille seg noe til å kunne gjøre det. Få inspirasjon til hvordan du selv spotter de avgjørende trendene, og vurder hvilke kompetanser som blir viktig å øve seg på for kommunene.
Du vil få svar på disse spørsmålene:
– Hvorfor skal du selv kunne spotte fremtiden?
– Når kommer fremtiden?
– Hva kommer til å skje i møtet mellom mennesker og maskiner?

Lyngsø
kl 13:20

Lunsj og vel hjem!

Vi tar forbehold om endringer i programmet.