Fremtidens kommuner 2017

Arendalskonferansen

14. – 16. juni

FK-AK 2017

Foto: Fremtidens kommuner – Arendalskonferansen 2016 

I 2017 var et av to store temaer for konferansen digitalisering. Selv om digitalisering har stått på dagsorden i kommunene i mange år er det for mange først nå vi virkelig begynner å se at digitalisering er mer enn tjenester på nett. På årets konferanse hadde vi ønske om å gi et bilde av mulighetene som ligger foran oss, men også vise gode og praktiske eksempler fra kommunene.

Det andre store temaet for 2017-konferansen var betydningen av gode menneskelige relasjoner for fremtidens kommune. Vi har over flere år sett at kommunene utvikler langt bedre tjenester og tilbud når disse utformes i samspill med frivillige organisasjoner, innbyggere og interessegrupper.

Videoer fra fjorårets konferanse finner du på vår YouTube-kanal

Følg oss på Facebook

Samarbeidspartnere

KS  Arendal kommune  Aust-Agder fylkeskommune Vest-Agder fylkeskommune  Regionplan Agder logo  Sørlandet kunnskapshavn  InnoMed  Napha  Fug  Ergoterapeutene  Frelsesarmeen  Røde kors  Blå kors  Kirkens bymisjon  Nasjonalforeningen for folkehelsen  Helse- og omsorgsdepartementetNTNU logo INN-logoFolkehelseinstituttet  Halogen.  Ferd  Difi logo  Forskningsrådet  So_Central_logo-sh  Rehabiloteringsforum-DK  marselisborgcenteret  asker-kommune  kmd-logo  Statens Seniorråd  UIA logo  Beyond risør