Oppvekst

Oppvekstseminar 2016. Gode lærings- og oppvekstmiljø for barn og unge 3. – 4. mai

– Barn og ungdom må sikres et oppvekstmiljø gjennom likeverdige tilbud og utviklingsmuligheter, uavhengig av sosial bakgrunn og hvor de bor.
På seminaret vil utfordringene for å sikre dette bli belyst, debattert og satt fokus på. Du kan møte foredragsholdere fra Universitet- og høgskolesektoren i Norge og Danmark, toppolitikere og representanter fra praksisfeltet.

Velkommen til fordypningsseminar 3. – 4. mai i Arendal kultur- og rådhus!

Arrangør: Arendalskonferansen i samarbeid med Aust-Agder Fylkeskommune, Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, KS, Utdanningsforbundet og Arendal kommune.

Les mer og meld deg på her