deltakere-2016

Klimakonferansen 19. – 20. januar om bærekraftig areal- og transportplan nærmer seg

Det grønne skiftet er i gang og Norge skal kutte klimagassutslippene sammen med EU med minimum 40 % i løpet av 15 år, jmf. Parisavtalen. Skal dette være mulig må de nyvalgte kommunestyrene gjøre omfattende og radikale planvedtak om areal- og transportplanlegging i kommende valgperiode.

Arendalskonferansen fordypning ønsker å sette fokus på det arbeidet som må gjøres for å nå disse målene, og har invitert til konferanse om dette temaet 19. – 20. januar 2016. Blant de som skal presentere muligheter og løsninger er representanter for regjering, storting og regionale hovedaktører i det grønne skiftet. Kommuner som er fremst i landet på området vil presentere planer og planprosesser, og det vil videre komme innspill fra eksperter og næringsliv om utfordringer og muligheter overgangen til et lavutslippssamfunn representerer.

Smakebiter fra programmet: 
– Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner vil være til stede på konferansen og benytter anledningen til å få innspill til den annonserte stortingsmeldingen om politikk for bærekraftige byer og sterke distrikter, som skal legges fram tidlig i 2017. Politikere, fageksperter og næringslivsrepresentanter vil kommentere og gi innspill til denne stortingsmeldingen.
– Fra foregangskommunen Växsjö i Sverige kommer Hans Andrén. Norge har Europas høyeste byggekostnader, og dette er en vesentlig hindring for bærekraftig fortetting. Andrén vil formidle hvordan Växjö hatt møtt den samme utfordringen.
– Får vi levende byer med sterke parkeringsrestriksjoner? Ragnar Evensen, teknisk direktør, Kristiansand kommune, deler erfaringer fra Kristiansand.

Arrangør: Arendalskonferansen i samarbeid med KS, KMD, Klimapartnere og Arendal kommune
Tid: 19. – 20. januar 2016
Sted: Arendal kultur- og rådhus

Bilde: Innledere og møteledere klimakonferansen 2016

Les programmet her