KK-panel

Sanner får klimainnspill i Arendal

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner får innspill til stortingsmeldingen om bærekraftige byer og sterke distrikter når han deltar på Klimakonferansen i Arendal 19. januar. – Befolkningen i byregionene vokser. Hvordan vi møter denne utfordringen er avgjørende for å få til det grønne skiftet, sier statsråden.
Klimakonferansen i Arendal 19. og 20. januar handler om det grønne skifte i kommunene – spesielt rettet mot bærekraftig areal- og transportutvikling.
I panelsamtalen med statsråden vil det handle om effektive planprosesser og hvordan klimavennlig- by og tettstedsutvikling kan gi mindre klimagassutslipp, bedre klimatilpasning og flere grønne arbeidsplasser. – Jeg ser frem til å få gode innspill fra panelet til hvordan stat, kommune og næringsliv kan bidra til attraktive og velfungerende byer og tettsteder som skaper positive ringvirkninger for omlandet, sier Sanner. Deltakere i panelet er:


Oppdatert informasjon, påmelding, program og presentasjon av deltakere.