Klimakonferanse 2016

Kommunene og det grønne skiftet – Hvordan nå en bærekraftig areal- og transportplan?

Fordypningsseminar 19. – 20. januar 2016, Arendal kultur- og rådhus.
Norge skal kutte klimagassutslippene med minimum 30 % i løpet av 15 år, og vi ønsker nye, grønne arbeidsplasser. Hvordan kan en areal- og transportplanlegging bidra til dette?
Her kan du møte kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner som presenterer stortingsmeldingen Bærekraftige byer og sterke distrikter, arkitekter som har løsninger og kommuner som har lykkes med sine tiltak.

For mer info og påmelding les her