Be-TheHogeweykCareConsept

Det demensvennlig samfunn. Presentasjoner

Det har vært overveldende positiv respons etter at vi arrangerte konferansen Det demensvennlige samfunn og demenslandsbyen. Det mest gledelige er at nærmere alle deltakerne svarer i en undersøkelse at de har fått ideer å jobbe videre med i egen kommune. Det anbefales samtidig at vi tar nye initiativ innen dette fagfeltet som tydeligvis oppleves som svært aktuelt i kommunene. Programkomiteen skal møtes om noen uker og drøfte hvordan konferansens ambisjoner kan følges opp. Det var blant annet svært mange av deltakerne som ønsket av vi tok initiativ til en studietur til henholdsvis Skottland og England som kunne vise til mange gode initiativ og erfaringer.

Vi kommer også til å følge opp samme tema på Arendalskonferansen den 11.-12. juni hvor en av lederne for demenslandsbyen Hogeweyk i Nederland kommer og deler sine erfaringer, samt at Nasjonalforeningen for folkehelsen skal ha en fordypning om hvordan man planlegger for demente i kommunene.

Vi har lagt ut alle presentasjonene her og håper dere vil dele dem med hverandre.

Bildet over er hentet fra presentasjonen til Ir. E.L. (Eloy) van Hal, Facility manager – demenslandsbyen De Hogeweyk i Nederland.