- Fremtidens kommuner - http://fremtidenskommuner.no -

Fordypningsseminaret om demens 23.-24. mars

Interessen for Det demensvennlige samfunn og demenslandsbyen er stor. 5 uker før seminaret avholdes er det 220 påmeldte. Det er tydelig at temaet treffer et stort behov i kommunene. Vi utvider derfor kapasiteten for flere deltakere. Gode og fremtidsrettede tiltak for demente er en kjempeutfordring i årene som kommer.

Program og opplegg finner du her [1]

Vel møtt i Arendal!