«FREMTIDENS KOMMUNER FORDYPNING fortsetter arbeid med sentrale temaer. I ulike seminarer deler vi erfaring, etablerer nettverk og skaffer oss mer kunnskap»

Klimaseminar 2017
27. -29. november

FREMTIDENS KOMMUNER og CICERO Senter for klimaforskning inviterer til nasjonalt klimaseminar

Program og Påmelding

«FREMTIDENS KOMMUNER er en innovativ møteplass som setter spørsmål ved om dagens praksis i kommunene er svaret på morgendagens  utfordringer»

Hovedkonferansen 2018
6. – 8. juni

Programmet utarbeides.

Videoer og program fra årets konferanse

Samarbeidspartnere

KS  Arendal kommune  Aust-Agder fylkeskommune Vest-Agder fylkeskommune  Regionplan Agder logo  Sørlandet kunnskapshavn  InnoMed  Napha  Fug  Ergoterapeutene  Frelsesarmeen  Røde kors  Blå kors  Kirkens bymisjon  Nasjonalforeningen for folkehelsen  Helse- og omsorgsdepartementetNTNU logo INN-logoFolkehelseinstituttet  Halogen.  Ferd  Difi logo  Forskningsrådet  So_Central_logo-sh  Rehabiloteringsforum-DK  marselisborgcenteret  asker-kommune  kmd-logo  Statens Seniorråd  UIA logo  Beyond risør